4 ting Corona har ændret for fremtidige rekrutteringer

Det korte svar er et rungende: JA!

Jeg oplever, at den timeout vi har haft i forbindelse med Coronavirus, har givet tid til refleksion og til at se nye muligheder i rekruttering, arbejdsformer, proces og teknologi.

Fra mit perspektiv som konsulent og coach resulterer det i et endnu større behov for, at vi klart forstår, hvilken mening og hvilket formål medarbejderne søger i deres arbejdsliv. Dette bliver vigtigere end nogensinde før, når virksomheder for fremtiden skal rekruttere de rette medarbejdere.

Med vidtgående digitale muligheder foran os, der optimerer arbejdsprocesserne, ser jeg vigtigheden af, at vi som mennesker fortsat oplever mening og formål i de ting, vi foretager os. Det kan vi let optimere på i vores rekrutteringer, og allerede her give nye medarbejdere det bedste fundament for succes. For den enkelte og for virksomheden som helhed. Jeg understreger altid, at nøglen til succesfuld rekruttering ligger i at iscenesætte medarbejdernes personlige talenter, viden og erfaringer.

Jeg er nu også blevet klogere på, hvor vigtigt det er, at vi forstår medarbejdernes skjulte ressourcer. De skjulte ressourcer fortæller os nemlig om udviklingsmulighederne i årene, der følger. Her ligger nøglen til ethvert succesfuldt partnerskab mellem medarbejder og virksomhed. Jeg håber, og slår gerne to streger under, at vi forhåbentligt har lært, at der er mere i livet end blot at knokle på. Jeg er sikker på, at vi i fremtiden bliver mere opmærksomme på, at vi skal være gladere i vores arbejdsliv.

For at sikre succesfulde rekrutteringer fremadrettet og naturligvis også for nuværende medarbejdere, kan du som leder med fordel tage stilling til 4 punkter, der bliver helt afgørende for fremtidige rekrutteringer: engagement, attitude og kulturmatch, penge og karrierecoaching.

Engagement
Engagement er et nøgleord. Hvordan vil du skabe engagement for dine nye medarbejdere?

Mange virksomheder har i en årrække haft fokus på at engagere og fastholde deres medarbejdere igennem programmer. Programmer, der skal sikre, at den enkelte føler sig værdsat og involveret. Men meget tyder på, at vi fremover bliver mere engagerede ved at være sammen med andre mennesker, der er på samme mission som os. Det skaber energi og gør det til en spændende og meningsfuld hverdag. Engagerede medarbejdere er mennesker, der gør meget af dét, som de er naturligt gode til.

Som leder skal du ikke frygte at udvikle dine folk, for at de så skifter til en konkurrerende virksomhed. Engagerede mennesker forlader ikke bare deres arbejdsplads, hvorfor skulle de det? Engagement skaber høj arbejdsglæde. Og jeg er overbevist om, at denne særlige periode har lært os, hvor vigtigt det er at skabe glæde og mening i vores liv.

Når du som leder fremover skal ansætte, kan du med fordel undersøge, hvad der skaber engagement hos kandidaten. Kan disse elementer bringes i spil i jobbet hos din virksomhed? Lad medarbejdere udvikle sig gennem fællesskab, udfordringer, feedback og mulighed for at følge og præge deres egen udvikling.

Attitude og kulturmatch
Jeg har længe påstået, at rekruttering i fremtiden vil handle om, at virksomheder skal betragte dem selv, som skulle de sælge et produkt som f.eks. et par cool sneakers. Vi skal opbygge et stærkt brand, så vores målgruppe (her mulige medarbejdere) kommer helt “af sig selv” og tydeligt kan se, hvorfor de skal ansættes lige netop hos os. Som virksomhed vil vi gerne tiltrække dygtige folk med indsigt og troen på sig selv – en positiv attitude. Vi bliver formentlig mere teamorienterede, så positivitet betyder også noget for selve teamet.

Et kulturmatch mellem kandidat og virksomhed kan være svært at måle. Men vi kan starte med at definere nogle spørgsmål under interviewet, hvor svarene fortæller os om personens prioriteter, arbejdsnormer og værdier.

Vi kan også åbne op for, at medarbejdere kan sparre med mennesker fra andre virksomheder, der laver det samme som dem (den fælles mission). Det kan være, at vi skaber et kontorfællesskab for projektledere eller noget lignende. Jeg udfordrer din virksomhed til at bryde nogle mønstre. Fjern “det plejer vi at gøre”. Tænk ud af boksen for at tiltrække de helt rigtige.

Penge
Penge er ikke den vigtigste motivation for os i fremtiden. Motivationen ligger hovedsageligt i mening, formål og indflydelse – at gøre meget af dét, som man er allerbedst til.

Især den yngre generation har sjældent oplevet at mangle penge, så de vægter ofte lønnen anderledes. Mange er mine yngre kunder taler om, at det vigtigste for dem er at gøre dét, som de er gode til og bliver glade af – også i deres arbejdsliv.

Med en anden tilgang til løn end vi plejer at have, falder det “gamle spil” helt væk. Hvis en kandidat ved jobsamtalen spørger ind til løn, betyder det ikke, at vedkommende ikke har engagement. Det er blot et ønske om at indhente viden, som alligevel ligger fuldt tilgængeligt via apps eller websider. Husk, at lønnen ikke længere er det primære drive for mange medarbejdere, blot én del af et større hele, når de skal vælge, hvor de vil arbejde.

Karrierecoaching
Som leder kan du med fordel bruge tid på at videreudvikle de skjulte ressourcer hos dine medarbejdere. Måler vi talenterne hos en kandidat ved vi, at det handler om at iscenesætte de første 3-5ud af de 9 stærkeste toptalenter. Vi skal helt undgå, at vedkommendes 4 svageste talenter er i spil (ud af de i alt 34 målte talenter). I spektret mellem de stærkeste og de svageste talenter har vi en pulje, hvor alle de skjulte styrker ligger og er klar til videreudvikling.

Når du rekrutterer, så lær de skjulte talenter at kende. Vurdér om der her ligger noget, der kan gavne virksomheden og din medarbejder. Så længe en medarbejder udvikler sine talenter og gør dét, som vedkommende er allerbedst til, tror jeg de fastholdes og mening sikres for begge parter.

Om forfatteren
Bettina Wæde har titusindvis af konsulent- og coachingtimer bag sig. Hun arbejder med rekruttering, karrierecoaching og foredrag. Bettina ligger i top 10% på verdensplan, hvad angår InMail accept på LinkedIn. Hun har været registreret på en liste på Twitter over top 150 best recruiters i verden. Bettina er drevet af innovation og deltager aktivt i internationale netværk, seminarer og events – senest Recruitment Expo 2017 i London. Bettina blev efterfølgende udvalgt som Keynote Speaker i Recruitment Expo, Birmingham i 2017.

Du er velkommen til at linke op med Bettina på LinkedIn eller Facebook og til at følge hende på Instagram og/eller Twitter. Du kan også kontakte Bettina direkte på telefon +45 4010 0220 for at høre mere om, hvordan hun kan hjælpe dig og din virksomhed med fremtidsorienteret rekruttering og talentudvikling for dine medarbejdere.

kilde: https://www.scaledagileframework.com/agile-hr/

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *